EESTI IDAMAISE TANTSU KODA

Kõhutantsu ajalugu:

Kõhutants infoajastul


Kõhutantsu ajalugu ja harrastus Eestis
Sandra Vokk

Kõiki inimtegevuse valdkondi murranguliselt mõjutanud internet on enesestmõistetavalt ümber kujundanud ka kõhutantsumaastiku. Kõigile vabalt ja tasuta kättesaadav rohke teabematerjal, seda korraga suurte hulkadeni levitavad kanalid ning vahetut suhtlust võimaldav ühismeedia on kõhutantsust teinud üleilmse nähtuse, mis koondab oma paljude eri vormide ja harude ümber mitte ainult ühiste huvide ja maailmavaadetega kohalikke praktiseerijaid, vaid moodustab ka riikideüleseid mitmekultuurilisi kogukondi ning neid teenivaid eraldi majandussektoreid. Kõhutantsu ja kõikvõimalike muude tantsu-, kunsti- ja muusikavormide, liikumissüsteemide ja -traditsioonide, elustiilide ja -filosoofiate sulamid on järjest populaarsemad ja tavalisemad. Alternatiivsete (kõhu)tantsuvormide viljelejad ei ole sageli rahul kõhutantsu traditsioonilise ja/või stereotüüpse “idamaise” esteetikaga ning eelistavad praktiseerida kõhutantsu mõne lääne subkultuuri kontekstis, kombineerides nende eri elemente. “Traditsioonilisest” kõhutantsust silmnähtavalt eraldunud ent kõhutantsu elemente sisaldavate stiilide nimetamise küsimus lahendatakse sageli täiendi lisamisega sõnale “kõhutants”. Näiteks: fusion -, fantaasia -, eksperimentaalne -, kaasaegne kõhutants; aga ka gooti -, metal -, hip hop -, pagan -, shakti - ja maitri kõhutants. Mõnikord luuakse kõhutantsu ja selle täiendi kombinatsioonist uus mõiste: belly aerobics, belly ballet, belly jazz, belly tango; või uus sõna: bellyton, bellyesque, bellysalsa, bellysalsamba, bellyhula. Mõnikord loobutakse kõhutantsu mõistest sootuks: interpretative dance, Improvisational Team Synchronization, Tantsumaagia, Kehakõne jne.

 

Katsetele kõhutantsu reglementeerida, rangelt defineerida või standardiseerida on järgnenud omakorda reaktsioonilised vormid, mis eelmisi eitavad või ümber lükkavad. Uuenduslikud stiilid pöörduvad inspiratsiooni ammutamiseks ka ajalukku, taaselustades hüljatud kõhutantsutõlgendusi. Kõhutantsu hübriidseid, läänelikke vorme on ennekõike Läänes, aga ka mujal väljaspool Lähis-Ida hakatud järjest laiemalt põlgamise asemel tunnustama ja omaks võtma. Samal ajal jätkab kõhutants oma arenguteed Lähis-Idas, kus temas on samuti segunenud traditsioonid ja uuendused. Nii nagu läänelikud kõhutantsutõlgendused mõjutasid Hollywoodi filmitööstuse kaudu kõhutantsu esteetikat Lähis-Idas, valitsevad kõhutantsu emamaa Egiptuse pulmi ja ööklubisid viimastel aastakümnetel järjest enam välismaa päritolu tantsijad. Kõhutants ei ole ammu enam “araabia naiste tants”, nagu Randa Jarrar võibolla sooviks. Kas ta on kunagi olnudki?


Soome trupp Laura Luna & Kaira Tribe esitavad tribal fusion stiilis tantsu "Devijedi" elektroonilisele muusikale Infusion Tallinn festivalil, 2016. Foto: Michael Linnas / Infusion Tallinn. Vaata tantsu salvestist Youtube'is pealkirjaga „Laura Luna & Kaira Tribe @ Tribal Salon 2016 Vol.2“


NB! Artikkel on kaitstud autoriõigustega ja selle kasutamine on lubatud vaid autori loal. Akadeemilistes tekstides on artiklit lubatud kasutada sellele nõuetekohaselt viidates.

Järgmine >> Õige maitse ja tarab

Eelmine << Ameerika uued stiilid

Sisukord