KONKURSS

XIII Rahvusvahelise Idamaise Tantsu Festivali konkurss

3. november 2019

   Harrastajad
Tantsijad, kes ei õpeta ega esine raha eest
 Grupid
Grupi moodustavad vähemalt 3 tantsijat
 Professionaalid
Tantsijad, kes õpetavad ja/või esinevad raha eest
 Teema  Raks sharqi  Show-kõhutants  Raks sharqi või tarab
 Täpsustused Lubatud stiilid: raqs sharqi, oriental, klassikaline kõhutants, kabaree-kõhutants. Tantsus on lubatud folkloori ja fusion elemendid, aga need ei tohi olla valdavad.  Tantsuvahenditest on lubatud kasutada ainult salli. Kui esinemises sisaldub trummisoolo, ei tohi see moodustada üle 1/3 tantsust. Lubatud stiilid: idamaine tants, kus kasutatakse mistahes vahendeid; idamaine tants, mis kasutab muu stiili muusikat ja/või segab tantsu muu stiili liigutustega. Lubatud stiilid: raqs sharqi, oriental, klassikaline kõhutants, kabaree-kõhutants, oriental song, tarab. Tantsus on lubatud folkloori ja fusion elemendid, aga need ei tohi olla valdavad.  Tantsuvahenditest on lubatud kasutada ainult salli. Kui esinemises sisaldub trummisoolo, ei tohi see moodustada üle 1/3 tantsust.
 Vanusepiirang Konkursi toimumise ajal peab osaleja olema vähemalt 13-aastane. Vanusepiirang puudub. Konkursi toimumise ajal peab osaleja olema
vähemalt 16-aastane
 Ajaline piirang muusikale Max 3 min Max 4 min Max 6 min
 Osalejate arv Max 10 tantsijat Max 8 gruppi Max 8 tantsijat
Registreerimine ja tähtajad

Registreerimiseks täitke ankeet  ja saatke oma muusika aadressile info@orientaldance.ee.

Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie nime. Registreerumine on avatud, kuni kõik kohad on täitunud, aga mitte kauem kui 4. oktoobrini 2019.

Registreerimiseks täitke ankeet ja saatke oma muusika aadressile info@orientaldance.ee.

Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie grupi nime. Registreerumine on avatud, kuni kõik kohad on täitunud, aga mitte kauem kui 4. oktoobrini 2019.

Registreerimiseks täitke ankeet  ja saatke oma muusika aadressile info@orientaldance.ee hiljemalt
4. oktoobriks 2019.
Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie nime. Kui professionaalide kategoorias registreerub rohkem kui 8 tantsijat, toimub video-eelvoor. Selleks saadab osaleja korraldajatele video oma võistlustantsust hiljemalt 9. oktoobriks 2019. Eelvooru valiku teevad Eesti Idamaise Tantsu Koja liikmed ning tulemused avaldatakse hiljemalt 11. oktoobril 2019.
 Osalustasu 15 EUR/tantsija + osalemine vähemalt ühel festivali kursusel. 7 EUR/tantsija + iga grupi liige peab osalema vähemalt ühel festivali kursusel.

25 EUR/osaleja + peab osalema vähemalt ühel festivali kursusel.

(Kui tantsija eelvoorust edasi ei pääse, tagastame konkursi osalustasu.)

Konkursil hinnatakse
– artistlikkust, sh suhtlust publikuga, emotsioone;
– stiili, sh sobivust konkursi teemaga ja tehnika, lavalise oleku, koreograafia, kostüümi sobivust valitud stiiliga;
– koreograafiat/seadet, st aja, ruumi ja kvaliteedi dünaamikat;
– välimust.
Kui konkursil osaleva koreograafia autor on mõni žüriiliige, siis see žüriiliige seda esitust ei hinda. Žüriiliikme hinde asenduseks märgitakse teiste žüriiliikmete hinnete aritmeetiline keskmine.

NB! Info auhindade kohta lisandub!

Žürii koosseis:

Zomzom, Maris, Kaisa Selde, Berit Aicha Vill, Laura Zaray