KONKURSS

   Harrastajad
Tantsijad, kes ei õpeta ega esine raha eest
 Grupid
Grupi moodustavad vähemalt 3 tantsijat
 Professionaalid
Tantsijad, kes õpetavad ja/või esinevad raha eest
 Teema  Egiptuse tantsud  Egiptuse folkloor ja uusfolkloor  Egiptuse klassika
 Täpsustused Lubatud stiilid: raqs sharqi, egiptuse folk (saidi, iskanderani, fellahi,
nuubia, hagallah, bambuteya, ghawazee), baladi, shaabi, popp. Tantsuvahenditest on lubatud kasutada ainult vastavale stiilile sobivat vahendit, üle ühe vahendi pole lubatud. Kui tantsus kasutatakse salli, ei tohi selle osa tantsust moodustada üle 1/3 tantsust. Kui esinemises sisaldub trummisoolo, ei tohi see moodustada üle 1/3 tantsust.
Lubatud stiilid: saidi, iskanderani, fellahi, nuubia,
hagallah, bambuteya, ghawazee, tants mileya‘ga, andaluusia. Tantsuvahenditest on lubatud kasutada ainult vastavale stiilile sobivaid vahendeid, üle ühe vahendi pole lubatud.
Lugu valida järgnevate muusikute repertuaarist: Oum Kalthoum, Abdel Halim Hafez, Mohammed Abdel Wahab või Farid Al Attrache. Klubiversioonid muusikast ei ole lubatud. Kui originaalsalvestis sisaldab trummisoolot, on see lubatud. Muusikale juurde lõigatud trummisoolod ei ole lubatud.
 Vanusepiirang Konkursi toimumise ajal peab osaleja olema vähemalt 13-aastane. Vanusepiirang puudub. Konkursi toimumise ajal peab osaleja olema
vähemalt 16-aastane
 Ajaline piirang muusikale Max 3 min Max 4 min Max 6 min
 Osalejate arv Max 10 tantsijat Max 8 gruppi Max 8 tantsijat
Registreerimine ja tähtajad

Registreerimiseks täitke ankeet  ja saatke oma muusika aadressile info@orientaldance.ee.

Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie nime. Registreerumine on avatud, kuni kõik kohad on täitunud, aga mitte kauem kui 5. oktoobrini 2018.

Registreerimiseks täitke ankeet ja saatke oma muusika aadressile info@orientaldance.ee.

Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie grupi nime. Registreerumine on avatud, kuni kõik kohad on täitunud, aga mitte kauem kui 5. oktoobrini 2018.

Registreerimiseks täitke ankeet  ja saatke oma muusika aadressile info@orientaldance.ee hiljemalt
5. oktoobriks 2018.
Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie nime. Kui professionaalide kategoorias registreerub rohkem kui 8 tantsijat, toimub video-eelvoor. Selleks saadab osaleja korraldajatele video oma võistlustantsust hiljemalt 10. oktoobriks 2018. Eelvooru valiku teevad Eesti Idamaise Tantsu Koja liikmed ning tulemused avaldatakse hiljemalt 12. oktoobril 2018.
 Osalustasu 15 EUR/tantsija + osalemine vähemalt ühel festivali kursusel, mis toimub kas 3. või 4. novembril 2018. 7 EUR/tantsija + iga grupi liige peab osalema vähemalt ühel festivali kursusel, mis toimub kas 3. või 4. novembril 2018.

25 EUR/osaleja + peab osalema vähemalt ühel festivali kursusel, mis toimub kas 3. või 4. novembril 2018-

(Kui tantsija eelvoorust edasi ei pääse, tagastame konkursi osalustasu.)

Konkursil hinnatakse
– artistlikkust, sh suhtlust publikuga, emotsioone;
– stiili, sh sobivust konkursi teemaga ja tehnika, lavalise oleku, koreograafia, kostüümi sobivust valitud stiiliga;
– koreograafiat/seadet, st aja, ruumi ja kvaliteedi dünaamikat;
– välimust.
Kui konkursil osaleva koreograafia autor on mõni žüriiliige, siis see žüriiliige seda esitust ei hinda. Žüriiliikme hinde asenduseks märgitakse teiste žüriiliikmete hinnete aritmeetiline keskmine.

NB! Info auhindade kohta lisandub!