KONKURSS

   Harrastajad
Tantsijad, kes ei õpeta või esine raha eest
 Grupid
Grupi moodustavad vähemalt 3 tantsijat
 Professionaalid
Tantsijad, kes õpetavad või esinevad raha eest
 Teema  Egiptuse tantsud  Egiptuse folkloor  Egiptuse suurkujud
 Täpsustused Lubatud stiilid: raqs sharqi, egiptuse folk (saidi, iskanderani, fellahi,
nuubia, hagallah, bambuteya, ghawazee), baladi, shaabi, pop. Tantsuvahenditest on lubatud kasutada ainult vastavale stiilile sobivat vahendit, üle ühe vahendi pole lubatud. Kui tantsus kasutatakse salli, ei tohi selle osa tantsust moodustada üle 1/3 tantsust. Kui esinemises sisaldub trummisoolo, ei tohi see moodustada üle 1/3 tantsust.
Lubatud stiilid: Saidi, iskanderani, fellahi, nuubia,
hagallah, bambuteya, ghawazee. Tantsuvahenditest on lubatud kasutada ainult vastavale stiilile sobivaid vahendit, üle ühe vahendi pole lubatud
Lugu valida järgnevate muusikute repertuaarist: Oum Kalthoum, Abdel Halim
Hafez, Mohammed Abdel Wahab või Farid Al Attrache. Klubiversioonid muusikast ei ole lubatud. Kui muusikas on trummisoolo olemas, on see lubatud. Muusikale juurde lõigatud trummisoolod ei ole lubatud
 Vanusepiirang Konkursi toimumise ajal peab osaleja olema
vähemalt 16-aastane
Vanusepiirang puudub Konkursi toimumise ajal peab osaleja olema
vähemalt 16-aastane
 Ajaline piirang muusikale Max 3 min Max 4 min Max 6 min
 Osalejate arv Max 10 tantsijat Max 8 gruppi Max 8 tantsijat
Registreerimine ja tähtajad Registreerimiseks täitke ankeet  ja saatke oma muusika aadressile tantsijatekoda@gmail.com.
Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie nime. Registreerumine on avatud kuni kõik kohad on täitunud, aga mitte kauem kui 15. septembrini 2017
Registreerimiseks täitke ankeet ja saatke oma muusika aadressile tantsijatekoda@gmail.com.
Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie grupi nime. Registreerumine on avatud kuni kõik kohad on täitunud, aga mitte kauem kui 15. septembrini 2017.
Registreerimiseks täitke ankeet  ja saatke oma muusika aadressile tantsijatekoda@gmail.com hiljemalt 1. septembriks 2017.
Muusikafaili nimi peaks kindlasti sisaldama Teie nime. Kui professionaalide kategoorias registreerub rohkem kui 8 tantsijat, toimub video-eelvoor.
Selleks saadab osaleja korraldajatele video oma võistlustantsust hiljemalt 15. septembriks 2017. Eelvooru valiku teevad Eesti Idamaise Tantsu Koja liikmed ning tulemused avaldatakse hiljemalt 18. septembril 2017.
 Osalustasu 15 EUR/tantsija + peab osalema vähemalt ühel
festivali kursusel
7 EUR/tantsija + iga grupi liige peab osalema vähemalt ühel festivali kursusel 25 EUR/osaleja + peab osalema vähemalt ühel festivali kursusel
(Kui tantsija eelvoorust edasi ei pääse, tagastame konkursi osalustasu)

Konkursil hinnatakse:
– artistlikkust, sh suhtlust publikuga, emotsioone;
– stiili, sh sobivust konkursi teemaga ja tehnika, lavalise oleku, koreograafia, kostüümi sobivust valitud stiiliga;
– koreograafiat/seadet, st. aja, ruumi ja kvaliteedi dünaamikat;
– välimust.